Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri

troid-kanseri-tedavisiGuatr hastalığı, tiroid bezinin büyümesiyle karakterize hastalıklarda kullanılan genel bir ifadedir. Tiroid bezinin önemi ürettiği hormondur. Bu hormon sayesinde vücut metabolizması dengede kalır. Tiroidin çeşitli hastalıklarında üretilen hormon miktarı artarken (hipertiroidi), bazı hastalıklarında da azalır (hipotiroidi) ve hormon yetersizliği görülür. Her iki durumda da hastaların farklı şikayetleri olur. Tiroid bezi hastalıkları arasında bir diğer özellik de nodül oluşumudur ki nodülün özelliklerine bağlı olarak tiroid kanserinden şüphe edilmesine sebep olur.

İyottan fakir beslenmek guatr oluşumundaki en önemli sebeplerden biridir. Ülkemizde yaygın olarak guatr hastalığı görülmesinin en önemli sebebidir. Günümüzde kullanılan sofra tuzlarının içine iyot eklenmesi ile toplumumuzdaki iyot eksikliği büyük ölçüde engellenmiştir.
Tiroid dokusuna karşı bir takım sebeplerle iltihabi reaksiyonlar gelişmesi sonucunda tiroidit denilen hastalıklar oluşur. Bu hastalıklara bağlı olarak da tiroid bezinde büyüme meydana gelir. Tiroiditler arasında toplumumuzda en yaygın görüleni ise Hashimoto Tiroiditi’dir. Tiroid dokusunda meydana gelen nodüller de tiroid bezinde büyümeye sebep olur. Bunların bir kısmı kistik (içi sıvı dolu olan) nodüllerdir ki kanser riski taşımazlar. Bir kısmı da solid nodüllerdir, bu nodüller sıvı içermezler ve tiroid bezindeki hücrelerden köken alırlar. Ancak genellikle tiroid hücreleri gibi fonksiyon yapmazlar.

Yapılan toplumsal araştırmalarda aslında pek çok insanda nodül bulunduğu, fakat bunların çoğunun da hayat boyunca fark edilmeden yaşadığı belirtilmektedir. Bu nodüllerin çoğu iyi huyludur ancak kanser olma riski vardır. Tiroidde tespit edilen her nodül kanser anlamına gelmez ancak doktorunuz tarafından şüpheli bulunan nodüller ileri tetkiklerle incelenmelidir.

Guatr Belirtileri

 • Boyunda şişlik
 • Yutkunmada güçlük
 • Ses kısıklığı
 • Nefes almakta zorluk

Hipertiroidi Belirtileri (Tiroid hormonunun fazla üretimi)

 • Sinirlilik
 • Sıcak basması
 • Terleme
 • Uyuma güçlüğü
 • Çarpıntı
 • Kilo kaybı

Hipotiroidi Belirtileri (Tiroid hormonunun yetersiz üretimi)

 • Yorgunluk
 • Uyku isteği
 • Üşüme
 • Saç dökülmesi
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Kilo verememe

Tiroid Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da muayene bulguları önemlidir. Tiroid bezinin ve boyun bölgesinin elle muayene edilmesi gereklidir. Tiroid bezinde bulunan nodüllerin muayene özellikleri kadar boyunda bulunabilecek lenf nodları da çok önemlidir.
Aynada kendinize baktığınızda boynunuzda şişlik gördüğünüzde (yutkunmakla hareketli olsun veya olmasın) veya boynunuzda elinize gelen bir sertlik, kitle varlığında lütfen konu ile ilgili bir doktora başvurunuz.

Muayene sonrası mevcut bulgularla düşünülen tanıyı doğrulamak için bir takım ek incelemeler gerekir. Bunlar tiroid bezinizin fonsiyonu, tiroid ultrasonografisi ve bazı durumlarda yaptırılan tiroid sintigrafisidir.

Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli bir nodül tespit edilmişse iğne biyopsisine başvurulabilir. Bu sayede nodülün yapısı ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılabilir. Tanının netleşmesi ve tedavinin planlanması için oldukça önemli bir incelemedir.

Tiroid kanseri, kendi içinde alt grupları bulunan bir hastalıktır. En sık görüleni Papiller tiroid kanseridir. Diğer organ kanserleri ile karşılaştırıldığında oldukça yavaş gelişen ve yayılan bir kanser tipidir. Tüm tiroid kanseri tiplerinde temel tedavi tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu aşamada boyun bölgesinde lenf nodu bulunması önemlidir. Bu lenf nodlarının da incelenmesi gerekir. Eğer lenf nodlarında tümör tutulumu saptanırsa o taraf lenf nodlarının da cerrahi girişim sırasında çıkarılması gerekir.